Vores målsætning hos Lægerne 1. Sal

Hos Lægerne 1. Sal ønsker vi at have en tryg og imødekommende atmosfære under gode fysiske rammer.

Vi ønsker en god omgangstone, gensidig respekt og tillid, så vi kan møde hinanden der, hvor vi hver især er og opnå tilfredshed for alle parter.

Vi er et alsidigt behandler team, der søger et højt og bredt fagligt niveau for at sikre bedst mulig behandling og rådgivning for den enkelte.

Vi samarbejder med andre faggrupper i sundhedsvæsenet.

Vi ønsker løbende at udvikle os og derved sikre, at Lægerne 1. Sal er en effektiv organisation, der er tilpasset samfundets udvikling.

Design by skriftklog © 2019
Log ind | ud